برخی از مدارک کسب شده سئو مسترز

 

در لیست زیر به برخی از مدارک بین المللی کسب شده سئو مسترز از گوگل اشاره خواهیم نمود :

 

  • مدرک گوگل گاراژ – Google Digital Garage Certificate
  • مدرک سئو داخلی سمراش – SEMrush Certificate on page and technical SEO
  • مدرک سئو فاندرمنتال سمراش – SEMrush Certificate SEO fundamentals
  • مدرک خلاقانه سئو گوگل – Creative Cerfification SEO Google
  • مدرک گوگل ادورز نمایش – Google Ads Display Certificate
  • مدرک گوگل ادورز جستجو – Google Ads Search Certificate
  • مدرک گوگل آنالیتیک – Google Analytics Individual Qualification Certificate