مهارت های 01

تصویر عالی

مهارت ها و حقایق

ما خودمان را با
آخرین روند به روز می کنیم

ما به عنوان یک شرکت ارائه دهنده راه حل ، ما یک مجموعه مشاوره ، خدمات تست کیفیت توسعه با رضایت 100٪ را ارائه می دهیم.

مشاوره داده ها
62%
داده های بزرگ و هوش
89%
تجزیه و تحلیل پیش بینی
75%